Strzeż się tych miejsc

Strzeż się tych miejsc

Strzeż się tych miejsc Oczywiście nikt nie wybiera miejsca zamieszkania, kierując się policyjnymi statystykami. A jeżeli już, to znajdują się one na odległym miejscu listy czynników branych w takiej sytuacji pod uwagę. Jednak już na decyzję o odwiedzeniu jakiegoś...
Wolontariusze w służbach państwowych

Wolontariusze w służbach państwowych

Wolontariusze w służbach państwowych. Model izraelski   Autor: Idan Rats, dowódca pododdziału snajperskiego ochotników Okręgu Północnego w Izraelu w czasie drugiej wojny libańskiej (2006), instruktor przygotowania ogniowego w policji   Do napisania tego...
Klęski żywiołowe w Polsce

Klęski żywiołowe w Polsce

Klęski żywiołowe w Polsce Od II wojny światowej do chwili obecnej. Ofiary, straty, wnioski Polska, w przeciwieństwie do wielu krajów, położona jest w dość bezpiecznym rejonie świata. Specjaliści nie odnotowują tu podwyższonego ryzyka silnych trzęsień ziemi, jak na...