Niebezpieczne niewybuchy

 

Wakacje to czas, kiedy częściej chodzimy do lasu lub na łąki. My, lub nasze dzieci. A w takich właśnie miejscach możemy natknąć się na wojenne pozostałości, które mogą być bardzo niebezpieczne. Chodzi o niewypały i niewybuchy. Nieodpowiednie obchodzenie się z nimi grozi uszkodzeniami ciała, kalectwem, a nawet śmiercią.

Krótko o różnicy pomiędzy niewypałem a niewybuchem. Ten pierwszy to pocisk, którego ładunek miotający nie eksplodował. Nie znaczy to, że jest mniej niebezpieczny, w końcu zawiera wystarczająco dużo materiału wybuchowego, by wyrzucić pocisk z lufy z ogromną siłą. Z kolei niewybuch to pocisk, który dotarł do celu, ale którego ładunek rażący nie wybuchł (nie eksplodował). Niewybuchem może być także bomba lotnicza, która, choć nie ma żadnego ładunku miotającego, zawiera ogromną (zazwyczaj) ilość materiału wybuchowego.

 

Uwaga!

Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej są całkowicie odporne na warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowują właściwości wybuchowe.

 

Groźne są przede wszystkim przedmioty pochodzenia wojskowego, czyli np. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, miny, materiały wybuchowe i złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Niebezpieczne są jednak także inne materiały pochodzenia wojskowego lub przemysłowego, które są łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi lub w zetknięciu z powietrzem albo wysoką temperaturą np. zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji w aparaturze laboratoryjnej.

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu

Photo credit: USACE HQ via Foter.com / CC BY

 

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu:

 

– Nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi

– Nie odkopuj

– Nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów

– W miarę możliwości oznacz miejsce znalezienia (kolorową taśmą lub farbą)

– Zrób fotografię, nie podchodząc do podejrzanego przedmiotu

– W miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed dostępem innych osób

– Oddal się na odległość minimum 100 metrów

– Powiadom policję

– Stosuj się do wskazówek policji

– Do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu znaleziska

– Nie dopuść innych osób w pobliże przedmiotu, nie pozwól na manipulowanie nim

4777605560_1cc902d132_b

Photo credit: MAG (Mines Advisory Group) via Foter.com / CC BY

 

Pamiętaj!

– Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny)

– Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach)

– Zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w tego typu sytuacjach

 

Cover photo :Photo credit: MAG (Mines Advisory Group) via Foter.com / CC BY

Szkolenie z taktycznego strzelania
Skontaktuj się z nami

13 + 15 =