Jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznych

 

 Operacje antyterrorystyczne  jeszcze należą w Polsce do rzadkości, nie są to już jednak sytuacje zupełnie egzotyczne. Regularne przeszkolenia z zachowania się w takich okolicznościach przechodzą na przykład pracownicy banków, którzy mogą stać się zakładnikami przy okazji napadu na bank. Zwykły obywatel nie jest jednak szkolony w tym zakresie i mógłby zachować się nieodpowiednio. Co więc robić, jeśli znajdziemy się w rejonie działania antyterrorystów, na przykład podczas uwalniania zakładników?

 Pierwsza i podstawowa zasada: słuchaj poleceń policjantów i ratowników.

 

 

atak

Photo credit: USAG-Humphreys via Foter.com / CC BY

W miarę możliwości zachowaj spokój. Akcja tego typu wywołuje szok, postaraj się więc go uniknąć.

 

– Nie uciekaj

– Połóż się na podłodze

– Spróbuj znaleźć jakąś osłonę (jeśli jest na to czas, warto ustalić wcześniej, czy jakiś mebel lub ściana mogą taką osłonę stanowić)

– Trzymaj ręce na głowie do końca operacji

– W razie wybuchu strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem

– Nie trzyj oczu, jeśli użyte zostaną gazy łzawiące

– W miarę możliwości, zabezpiecz drogi oddechowe chustką lub koszulą

– Nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia – możesz zostać wzięty za terrorystę,

– Nie wykonuj gwałtownych czy niespodziewanych ruchów

– Pozwól się zidentyfikować (przedstawić), głośno powtarzając swoje nazwisko.

– Bądź przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej – dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z terrorystów. Możesz zostać zakuty w kajdanki – nie stawiaj oporu.

– Nie dotykaj porzuconej przez terrorystów broni

– Po uwolnieniu wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się, nie zabieraj rzeczy osobistych, gdyż zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru

 

I jeszcze raz:

– Bezwzględnie słuchaj rozkazów grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu zadawaniem zbędnych pytań.

 

 

Photo credit: USAG-Humphreys via Foter.com / CC BY

Szkolenie z taktycznego strzelania
Skontaktuj się z nami

14 + 1 =