Gdy zawali się budynek

 

Polska nie znajduje się w regionie aktywnym sejsmicznie, ale nie znaczy to, że nie mogą się także w naszym kraju zdarzyć sytuacje, w czasie których najdziemy się w zawalonym budynku lub pod jego ruinami. Wydarzenia tego typu mogą towarzyszyć na przykład atakom terrorystycznym lub katastrofom budowlanym. Należą one – na szczęście – do rzadkości, ale zawsze warto wiedzieć, jak się wtedy zachować.

 

 

Wskazówki ogólne

  1. Wezwij pomoc – zadzwoń na numer alarmowy 112
  2. Jeśli zagrożenie może się zwiększać, oddal się jak najszybciej z rejonu katastrofy
  3. Jeżeli nie możesz opuścić uszkodzonego budynku wyjściem ewakuacyjnym, spróbuj wydostać się na zewnątrz przez okno lub dowolny inny otwór
  4. W miarę możliwości udziel pomocy innym poszkodowanym

 

Gdy nie masz możliwości opuszczenia zawalonego budynku

– Jeśli masz czas, by zareagować, gdy budynek zaczyna się chwiać, postaraj się położyć w pozycji embrionalnej obok (nie pod) jakiegoś mocnego mebla (fotel, mocny stół), chroniąc głowę rękami

– Starając się opuścić budynek, nie korzystaj z wind

– Zakrywaj usta, nos i oczy fragmentami własnej garderoby, chroniąc się przed kurzem i ewentualnie dymem

– Wywieś na zewnątrz białe prześcieradło, obrus lub inną tkaninę, jako znak wzywania pomocy

– Jeżeli zostałeś przywalony lub przygnieciony przez fragmenty zrujnowanego budynku, spróbuj wzywać pomocy stukając w „sztywne” elementy, np. ścianę czy metalowe rury

– Jeśli masz telefon komórkowy, wzywaj pomocy, oszczędzając baterię

– Jeśli masz dostęp do świeżego powietrza, wzywaj pomocy, w innym przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen

– Staraj się oszczędzać siły i zachowaj spokój

construction disaster 1

Photo credit: Herkie via Foter.com / CC BY-SA

Jeśli udało ci się opuścić zawalony budynek

– Powiadom ratowników o osobach znajdujących się w budynku (oraz o osobach, które powinny w nim być, ale o których wiesz, że ich tam nie ma)

– Podporządkuj się poleceniom osób kierujących akcją ratowniczą, przekaż ratownikom inne informacje pomocne w akcji ratowniczej

– Udaj się do wskazanego przez służby bezpiecznego miejsca

– Jeśli doznałeś obrażeń, udaj się do punktu medycznego

– Nie wracaj do uszkodzonego budynku bez zgody inspekcji nadzoru budowlanego

– Zgłoś swoje potrzeby do władz lokalnych, czekaj na dalsze dyspozycje

 

Jeśli znajdujesz się w rejonie katastrofy lub budynku zagrożonym zawaleniem

– Opuszczając mieszkanie/budynek zabierz ze sobą dokumenty, leki, które przyjmujesz codziennie, pieniądze, ciepłe ubranie, telefon komórkowy

– Zadbaj, by dom opuścili wszyscy domownicy, zwróć uwagę na sąsiadów (osoby starsze oraz niepełnosprawne)

– Jeśli masz możliwość, wyłącz prąd, gaz, zamknij zawory wody

– Przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność

– Stosuj się do poleceń służb ratowniczych

Photo credit: rijans via Foter.com / CC BY-SA